czwartek, 22 listopada 2018

KOCHASZ CZYTAĆ to konkurs dla CIEBIE„Wielka Liga Czytelników” to ponad 100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 tysięcy aktywnych, młodych czytelników w całym kraju!
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.
Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów i baw się świetnie!
ETAP I SZKOLNY
CZAS TRWANIA:  od 14 Listopada do 21 Stycznia 2019
NA CZYM TO POLEGA?
Zadaniem uczestnika konkursu jest przeczytanie 6 książek z LISTY KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, oraz wypełnienie przygotowanych do książek testów.
Zestawy testowe  zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu , a także pytania interdyscyplinarne powiązane treścią książki. Za wypełnienie każdego testu można uzyskać max 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów.
Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji.
Za każdy test przyznawane są sprawności . Zdobywcy 6 sprawności biorą udział  w TEŚCIE SZKOLNYM, który przeprowadzony będzie pod koniec stycznia 2019 (książka do przeczytania podana będzie do wiadomości uczestników w stosownym terminie).
Zwycięzcy etapu szkolnego:  3 najlepsze osoby stworzą drużynę ,która reprezentowała będzie  szkołę w eliminacjach na szczeblu powiatowym.
ZAPRASZAMY