czwartek, 4 kwietnia 2019 Biblioteka Szkolna poleca

A MOŻE KONKURS ?

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I–III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa „Nasza Księgarnia”.
Zadanie konkursowe będzie związane z książką „Zosia z ulicy Kociej” Agnieszki Tyszki w oprawie graficznej Agaty Raczyńskiej.
Ocenie jury zostanie poddana oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a także wyobraźnia i biegłość językowa.
Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” nagrodzi biblioteki szkolne laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych. Pisemne podziękowania otrzymają również nauczyciele i bibliotekarze sprawujący opiekę merytoryczną nad nagrodzonymi uczniami.
Konkurs trwa od 29 marca do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje, terminarz, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl .Nowości
SIĘGNIJ PO NOWOŚCI BIBLIOTECZNE